Khoa Dược

KHOA DƯỢC

                Điện thoại: 04 3882 0791                  

1.     Lãnh đạo

Trưởng khoa
NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

 

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

.... Khoa Dược ra đời kể từ ngày thành lập Bệnh viện mà tiền thân là Bệnh viện Xây Lắp qua các thời kỳ chuyển giao Bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Bắc Thăng Long.

3.                  Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

- Tổng số: 17 nhân sự.

- Trong đó: 2 cán bộ (1 Dược sỹ chuyên khoa cấp 1, 1 Dược sỹ Đại học),

.........        16 nhân viên (4 Dược sỹ Đại học, 11 dược sỹ trung học, 1 dược tá)

4.     Nhiệm vụ chức năng

.... Chức năng: Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

      Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

+       Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

+       Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

+       Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

+       Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.

+       Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

+       Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

+       Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

+       Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

+       Tham gia chỉ đạo tuyến.

+       Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

+       Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

+       Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

.... Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)

.... Hiên tại khoa có những trang thiết bị sau: máy vi tính, máy in, tủ đựng tài liệu, tủ lạnh, máy điều hòa, bàn làm việc, bàn ghế hành chính, giá kệ đựng thuốc.

6.     Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bảo quản thuốc tốt, cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời đến các khoa lâm sàng, đảm bảo tính hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Công tác dược lâm sàng - dược chính.

6.2.Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

Dược sỹ Trần Thị Kim Oanh tham gia giảng dạy công tác Dược cho lớp cao học quản lý bệnh viện của trường Đại học y tế công cộng.

6.3.Nghiên cứu khoa học:

Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở.

6.4.Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

Phối hợp tốt với các khoa lâm sàng và cận lâm sàng để làm tốt công tác cung ứng thuốc.