Khoa CĐHA

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Địa chỉ: tầng 1 nhà A - Điện thoại: 043.968.9831

 

1. Lãnh đạo

Phụ trách khoa

TRẦN HỮU HƯNG

Phó trưởng khoa

LÊ MẠNH QUÂN

KTV trưởng

NGUYỄN TRỌNG TÀI

2. Lịch sử

Được thành lập từ năm 1968 với tên gọi khoa X-quang đến năm 2000 đổi tên là khoa CĐHA.

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 18

Trong đó:

     Bác sĩ CKI: 02

Thạc sỹ: 01

CKĐH: 03

KTV cao đẳng: 07

KTV trung học: 02

Điều dưỡng trung học: 02

Y công: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

-       Thực hiện chẩn đoán hình ảnh  trên các phương tiện : máy X-quang thường quy, X-quang KTS, máy siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ  cho các chuyên khoa : Thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, cấp cứu, điều trị tích cực...

5. Trang thiết bị:

-       Máy chụp MRI: 01

-       Máy chụp CT: 02

-       Máy chụp X-quang KTS: 01

-       Máy chụp X-quang thường qui: 01

-       Máy Siêu âm 4D: 01

-       Máy siêu âm 2D: 02

-       Máy X-quang di động: 02

-       Máy X-quang phòng mổ: 01

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-        Khoa đã thực hiện được những kỹ thuật cao, kỹ thuật khó như:

-        Chụp MRI, MRI có tiêm thuốc ứng dụng trong những chẩn đoán khó.

-        Chụp CT Scanner, CT Scanner có tiêm thuốc.

-        Siêu âm dopler các loại.

-        Chụp X-quang có can thiệp thuốc cản quang, X-quang kỹ thuật số.

-        Phối hợp với khoa lâm sàng đóng đinh dưới màn tăng sáng.

6.4. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

-       Trao đổi hợp tác với những khoa đầu ngành tuyến trung ương. Hội chẩn qua mạng những ca khó.