Đảng bộ bệnh viện

Tổ chức Đảng của Bệnh viện Bắc Thăng Long được hình thành từ khi Bệnh viện được thành lập (ngày 20/12/1967).

Thời kỳ của những năm trước 1992 đơn vị có trụ sở thuộc địa bàn xã Đồng Tiến - Huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên, hầu hết giai đoạn này Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ huyện Phổ yên- Tỉnh Thái Nguyên, có các tên như sau:

- Đảng bộ Bệnh viện Công ty xây dựng Mỏ than

- Đảng bộ Bệnh viện Công ty Than 3

- Đảng bộ Trung tâm Y tế Công ty Than 3

Đến năm 1992 Bệnh viện chuyển địa điểm từ Thái Nguyên về Huyện Đông Anh - Hà Nội, thời điểm đó bệnh viện được đổi tên thành Trung tâm Y tế Lao động Năng Lượng, Đảng bộ Bệnh viện trực thuộc Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng bộ có tên là:

- Đảng bộ Trung tâm Y tế Lao động Năng Lượng

- Đảng bộ Trung tâm Y tế Lao động Ngành Than

Tháng 5 năm 2000 hệ thống y tế Ngành Than được chuyển về địa phương quản lý. Bệnh viện được chuyển giao về Thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Bắc Thăng Long (Quyết định số 67/2000/QĐ-UB ngày 03/7/2000 của UBND Thành phố Hà Nội).

Ngày 11/01/2001 Đảng bộ Trung tâm Y tế Lao động Ngành Than được bàn giao từ Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội về Huyện uỷ Đông Anh quản lý và đổi tên Đảng bộ Trung tâm Y tế Lao động Ngành Than thành Đảng bộ Bệnh viện Bắc Thăng Long (Quyết định số 13-QĐ/HU ngày 08/02/2001 của Bí thư Huyện uỷ Đông Anh).

Trong suốt chặng đường dài lịch sử của đơn vị, Đảng bộ Bệnh viện đã có nhiều thành tích trong công tác lãnh đạo điều hành đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực.

Với thành tích đạt được Bệnh viện nhận được nhiều phần thưởng:

- Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch Nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen về các lĩnh vực của Bộ ngành và địa phương

Sơ qua vài nét về các nhiệm kỳ của Đảng bộ những năm gần đây:

- Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 1993 -1996

- Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 1996 - 1998

- Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 1998 - 2001

- Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2001 -2005

- Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2005 -2010

- Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 -2015

Hiện nay Đảng bộ đã triển khai xây dựng Quy hoạch cán bộ cho BCH và lãnh đạo đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020, đáp ứng về yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo đơn vị trong tình hình mới./.