Tập huấn Quản lý chất lượng, An toàn người bệnh năm 2017 bệnh viện Bắc Thăng Long

Tập huấn Quản lý chất lượng, An toàn người bệnh năm 2017 bệnh viện Bắc Thăng Long

Ngày đăng: 25-05-2017 | Lượt xem: 918 | Chi tiết »

Tiến tới chuẩn hóa giáo dục Điều dưỡng ở Việt Nam

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điều dưỡng Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ hội nhập và phát triển, ngày 2/6/2012, Bộ Y tế phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Công Nghệ Queenland (Úc) đã tổ chức Hội thảo tư vấn về Chuẩn giáo dục Điều dưỡng tại Việt Nam.

Ngày đăng: 15-11-2012 | Lượt xem: 1012 | Chi tiết »