Thông tin về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Hà Nội năm 2019

Thông tin về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Hà Nội năm 2019

I. Các văn bản liên quan

- Quyết định số 5019/qđ-ubnd ngày 12/09/2019 tải  tại đây

- Quyết định số 5020/qđ-ubnd ngày 12/09/2019  tải  tại đây

- Thông báo số 4660/tb-syt ngày 24/10/2019 tải tại đây

- Thông báo số 4661/tb-syt ngày 24/10/2019 tải  tại đây

- Công văn số 4666/syt-tccb ngày 24/10/2019  tải tại đây

- Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tải tại đây

- Quy định xác định tương đương chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tải tai đây

- Phiếu đăng ký thi tuyển viên chức (Mẫu 4) tải tại đây

- Quyết định số 2988/qđ-bvbtl-tccb về việc thành lập và phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tải tại đây

- Thông báo số 3075/tb-bvbtl về việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tải tại đây

II. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

1. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 8h00 ngày 11/11/2019 đến 17h00 ngày 11/12/2019 (Trừ các ngày lễ, tết, ngày thứ bảy và chủ nhật).

2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng 408, tầng 4, nhà B1, Bệnh viện Bắc Thăng Long, tổ 18, thị trấn Đông Anh, Thành phố Hà Nội.