Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi phỏng vấn viên chức năm 2015

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viên Bắc Thăng Long năm 2015
Để  công tác tuyển dụng viên chức tại  Bệnh viên Bắc Thăng Long  triển khai đảm bảo tiến độ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố,  Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viên Bắc Thăng Long năm 2015 chi tiết tại đây

Công ty thám tư ở hà nội, Công ty thám tư tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội