Thông báo khai mạc kỳ thi viên chức Ngành y tế năm 2015

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long xin thông báo:
Thực hiện Công văn số 4730/SYT-TCCB ngày  09  tháng  10 năm 2015 của Sở Y tế  Hà Nội về  việc Thông báo Lịch  tổ  chức  thi tuyển  viên chức  năm  2015;  Công văn số  880/BVĐKĐG-CTS2 ngày 19/10/2015 của Cụm trưởng Cụm thi số  2 (Bệnh viện đa khoa Đức Giang) về  thời gian, địa điểm khai mạc  kỳ  thi và  Tổ  chức  thi tập trung.
Hội đồng tuyển dụng viên chức  Bệnh viện Bắc Thăng Long  xin thông báo: chi tiết tại đây
Sơ đồ địa điểm khai mạc kỳ thi: tại đây
Sơ đồ địa điểm tổ chức môn thi phỏng vấn: tại đây