Thông báo các thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2016

Các thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức nộp bằng chính về Bệnh viện Bắc Thăng Long để kiểm tra

Các thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức nộp bằng chính về Bệnh viện Bắc Thăng Long để kiểm tra. Chi tiết xem tại trụ sở Bệnh viện Bắc Thăng Long.