Tập huấn Quản lý chất lượng, An toàn người bệnh năm 2017 bệnh viện Bắc Thăng Long

Tập huấn Quản lý chất lượng, An toàn người bệnh năm 2017 bệnh viện Bắc Thăng Long
Tập huấn Quản lý chất lượng, An toàn người bệnh năm 2017 bệnh viện Bắc Thăng Long
Thời gian từ 29/3 đến 1/4/2017