Quyết định của SYT phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức cho 183 thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, trong đó có 71 thí sinh trúng tuyển.

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức cho 183 thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, trong đó có 71 thí sinh trúng tuyển. Chi tiết tại đây