Quy trình chuyên môn khám chữa bệnh

BIÊN SOẠN QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám chữa bệnh theo quyết định 4068 của Bộ Y tế xem tại đây