KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

BÁO CÁO

TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2015

 

·         TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

o    Công tác QLCL được xác định là xuyên suốt và song hành với hoạt động hằng ngày của bệnh viện, nên chất lượng bệnh viện đã được nâng lên rõ rệt.

o    Các quy chế cấp cứu, thường trực, hội chẩn, chất lượng hồ sơ bệnh án được chú trọng.

o    Công tác chống nhiễm khuẩn triển khai đồng bộ và hiệu quả.

o    Chú trọng công tác cải cách quy trình khám bệnh, tiếp đón.

o    Công khai minh bạch cho người bệnh các khoản thu, chi phí người bệnh sử dụng

o    Chú trong công tác đào tạo cán bộ, bác sỹ có trình độ sau đại học chuyên khoa II

o    Cập nhật phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật trên cơ sở mô hình bệnh tật tại bệnh viện.

o    Sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết giữa Đảng ủy, ban giám đốc, các khoa phòng và các đoàn thể của bệnh viện

·         TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

o    Cơ sở vật chất chưa được nâng cấp.

o    Nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế.

o    Một số trang thiết bị cũ, lạc hậu.

·         XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

o    Nâng cấp bệnh viện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại.

o    Tiếp tục triển khai kế hoạch 01 năm, 02 năm, 05 năm và kế hoạch cải tiến QLCL.

o    Áp dụng các kỹ thuật mới vào bệnh viện

o    Nâng cao năng lực chuyên môn thông qua hội thảo, đào tạo liên tục, đào tạo ngắn- trung - dài hạn.

·         GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

o    Phối hợp chặt giữa các khoa, phòng và ban giám đốc để thực hiện đúng theo kế hoạch chung của bệnh viện và kế hoạch cải tiến chất lượng.

o    Xác định thế mạnh về hồi sức cấp cứu để nâng cấp, đào tạo chuyên sâu và tiếp sau mở rộng tại các khoa.

o    Nhận sự hỗ trợ chuyên môn tuyên trên về đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn. 

·         KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

o    Quản lý chất lượng bệnh viện năm qua tiến bộ vượt bậc.

o    Bệnh viện tự đánh giá kết chất lượng bệnh viện tốt.

o    Bệnh viện cam kết, tiếp tục cải tiến chất lượng tăng dần hàng năm.