Kết quả tổng hợp điểm xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

THông báo Kết quả tổng điểm xét tuyển viên chức Làm việc tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2015
Căn cứ  kết quả điểm chấm bài phỏng vấn thực hành và kết quả tổng hợp điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh dự xét tuyển viên chức làm việc tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2015. Thông báo  Chi tiết tại đây
Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo tổng điểm xét tuyển viên chức vào làm việc tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2015. Chi tiết tại đây